• Email : info@sittipol.com

  • Phone : 02-639-1919

  • Login :

EasyDNNNews

หัวเทียนรถยนต์
SuperUser Account
/ Categories: DENSO

หัวเทียนรถยนต์

  - สามารถจุดระเบิดได้เป็นอย่างดีและการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ

  - ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง
  - ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น
  - ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง
  - เขี้ยวรูปตัวยู ลิขสิทธิ์ของเด็นโซ่ ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  W =  ความโตเกลียว 14 มม. ความโตหัวหกเหลี่ยม 20.6 มม.
  16-20 =  ช่วงค่าความร้อน เบอร์น้อย = หัวเทียนร้อน, เบอร์มาก = หัวเทียนเย็น
  E =  ความยาวเกลียว เป็นเกลียวยาว
  X =  ปลายฉนวนโผล่พ้นเปลือกโลหะมากเป็นพิเศษ
  U =  เขี้ยวร่องตัวยู


 เบอร์หัวเทียนรถยนต์


Previous Article หัวเทียนจักรยานยนต์ 4 จังหวะ
Next Article หัวเทียน (รุ่นพิเศษ)
Print
1318 Rate this article:
4.0

Please login or register to post comments.